top of page

Co DANCE CAMP a COVID-19?

Letní tábory se při zachování příznivé epidemiologické situace budou moci uskutečnit od 27. června.​ 

Podmínky podle Ministerstva zdravotnictví:

 

 

 

Maximální počet dětí i pořadatelů jednoho pobytu bude 300 - 500 lidí.

(DANCE CAMP pro děti který pořádáme, má maximální kapacitu 80 - 100 dětí na jeden turnus.)

Důležité bude omezit kontakty účastníků tábora s okolím, včetně výletů do míst,

kde se koncentruje větší množství osob.

(Taneční camp bude probíhat především v areálu až na výjimky, kdy se půjde pouze do přírody mimo výskyt většího počtu lidí.)

Zvýšený důraz klademe především na dodržování pravidel osobní a provozní hygieny všech účastníků. To znamená pravidelné mytí rukou za použití mýdla a jednorázových ručníků, používání dezinfekce, nošení roušek mimo areál tábora a volnou přírodu.

(Každý rok pravidelně dodržujeme, aby si děti před jakýmkoliv jídlem myli ruce a dodržovali hygienu. Letos samozřejmě před vstupem do jídelny bude připravená dezinfekce, kde si děti budou povinně i dezinfikovat ruce.)

 

Organizátoři musí zajistit provozní hygienu všech prostor tábora, se zvláštním zřetelem na toalety a umývárny a jejich dostatečné sanitární vybavení. Zvlášť důležitá je tekoucí pitná voda, mýdlo v dávkovači, dle možností jednorázové ručníky a dezinfekce. 

(Na veškerou hygienu budeme pečlivě dohlížet. Pitná voda, jednorázové ubrousky, mýdlo v dávkovači i dezinfekce bude připravena.)

Důležitá je také sanitace stravovacího provozu a vybavenost personálu v kuchyni ochrannými prostředky včetně pracovního pláště. Pod kontrolou musí být celý řetězec stravování od nákupu bezpečných potravin, použití pitné vody přes dodržení skladovacích podmínek, správné tepelné ošetření až po uchovávání pokrmů při bezpečných teplotách, zajištění provozní čistoty a vysokého stupně osobní hygieny.

(S celým týmem personálu v kuchyni včetně správce jednáme a řešíme, aby pro děti byly připraveny ty nejlepší podmínky.

Tým DANCE CAMPU bude pravidelně dohlížet i na použití potravin, skladovací prostory a zajištění provozní čistoty.)

Z důvodu stávající epidemiologické situace je možná účast dětí na přípravě jídla pouze ve studené části, například jako je loupání brambor.

(Na DANCE CAMPU je jídlo připravováno pouze personálem, tudíž tenhle bod se nás netýká.)

Nutnost celkového úklidu a dezinfikování areálu tábora mezi jednotlivými běhy. 

(Na areál DANCE CAMPU vždy přijíždíme s dostatečným předstihem dřív, abychom si vše zkontrolovali,

že je připraveno pro příjezd dětí.)

 

Podmínkou účasti na letním táboře je každý rok potvrzení od lékaře. Letos bude potřeba, aby byl lékařský posudek vystaven aktuální a potvrdil tak způsobilost dítěte na tábor jet i vzhledem k epidemii koronaviru.

(Každý rok potvrzení od lékaře požadujeme, které je platné rok. Letos bude potřeba co nejaktuálnější potvrzení.)

Potvrzení o bezinfekčnosti dokládá, že účastník nejeví příznaky covid-19 a ve 14 dnech před odjezdem nepřišel do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy covid-19.

(Každý rok potvrzení o bezinfekčnosti požadujeme.)

Pokud by se na táboře potvrdil případ nákazy koronavirem, musel by se tábor ukončit.

COVID_edited.jpg
bottom of page